Έλεγχος χώρων για διασφάλιση απορρήτου επικ/νίων

Η PASS DEFENCE διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας καθώς και άριστα εκπαιδευμένο – πιστοποιημένο προσωπικό για τον έλεγχο και εντοπισμό ασύρματων –ενσύρματων συσκευών παθητικού και ενεργητικού τύπου, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί για την παρακολούθηση, υποκλοπή, ή καταγραφή εικόνας – ήχου χωρίς την έγκριση των αρμοδίων.

Η εργασία του ελέγχου χώρων γίνεται πιστοποιημένα σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 που έχει η εταιρεία μας για το αντικείμενο << Έλεγχος χώρων για την διασφάλιση της ασφαλείας των επικοινωνών>> από το φορέα πιστοποίησης BUREAU VERITAS

Εάν έχετε υπόνοιες ότι χώρος σας <<παρακολουθείται>>  καλέστε την εταιρεία μας και το ειδικό συνεργείο θα ελέγξει τον χώρο σας και εάν υπάρχει συσκευή παρακολούθησης, θα την βρει και θα σας την παραδώσει για την κατά την κρίση σας ενέργειες.

Επίσης θα σας ενημερώσει για όλα τα σύγχρονα μέσα που θα εξασφαλίσουν το απόρρητο των επικοινωνών σας και εάν επιθυμείτε θα σας τα παραδώσουμε με την ανάλογη εκπαίδευση στη χρήση τους. 


ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .pdf

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας

Δημοφιλή προϊόντα

Εκπαιδευτικά Πυρομαχικά (Χρωμόσφαιρες Simunition)

Περισσότερα

Πλήρης Υποστήριξη Αεροσκαφών - Ελικοπτέρων

Περισσότερα